PLAN DNIA W BOBIKU

Plan dnia Maluszków dopasowany jest do ich indywidualnych potrzeb oraz predyspozycji.

Staramy się przyzwyczajać je do naszego wspólnego rozkładu dnia, czyli:

6:30-8:30 Oczekiwanie na przyjście wszystkich dzieci, zabawy swobodne

8:30-8:45 Przygotowanie do śniadania

– czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

8:45-9:15 Śniadanie

– karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:15-10:30 Zabawy edukacyjno-rozwojowe
– zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
– zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi,
– zabawy plastyczne,
– zabawy z elementami muzykoterapii,
– zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy,
– zabawy manipulacyjne i paluszkowe.

10:30-10:45 Drugie śniadanie

10:45-11:15 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali)
– zabawy swobodne, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań,
– pobyt na świeżym powietrzu.

11:15-11:30 Przygotowanie do obiadu
– czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej.

11:30-12:00 Obiad

– karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12:00-14:00 Czas na sen lub leżakowanie
– słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.

14:00-14:15 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne
– trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej.

14:15-14:45 Podwieczorek

14:45-15:00 Czynności higieniczne po podwieczorku, zabawy ćwiczące samoobsługę.

15:00-16:15 Zabawy tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci
– wspólne zabawy, zajęcia muzyczne, zajęcia ruchowe.

16:15-17:00 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu
– zabawy w kącikach zainteresowań,
– czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.

dziecko mówi w żłobku
przedszkole międzyrzecze 3
przedszkole międzyrzecze 12
przedszkole międzyrzecze 1