Teatrzyki w żłobku i przedszkolu źródłem kształtowania pozytywnych cech charakteru

     Teatr to bardzo trudna forma pracy, ale jej efekty są znakomite. Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny dzieci. Czynny udział w zabawie w teatr rozwija w dzieciach wrażliwość artystyczną, zbliża do sztuki, ułatwia zapoznanie się z różnymi jej dziedzinami. Można powiedzieć, że teatr i w ogóle sztuka w życiu maluszków, dzieci starszych jest bardzo ważnym środkiem kształtowania ich osobowości, rozwija zdolność spostrzegania, dostarcza obrazowej, konkretnej wiedzy o świecie i człowieku.

     Bycie aktorem dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem. Udział w spektaklu wiąże się też z przełamaniem wstydu i nieśmiałości. Poprzez odpowiednią kolejność zajęć w działalność teatralną wciągane są dzieci uzdolnione artystycznie jak i te, które predyspozycji artystycznych nie posiadają. Ta forma pracy przez zabawę w żłobku i przedszkolu pomaga w przezwyciężaniu nudy, aktywizuje wychowanków, dostarcza szeregu sytuacji do wypowiadania się dziecku w słowie, formach plastycznych i ruchu. Uczy kultury słowa i współpracy w grupie. Teatrzyki dziecięce podejmują odpowiedzialne zadania ze świadomością roli wychowawczej i edukacyjnej, starając się docierać do dziecięcych serc i umysłów przede wszystkim poprzez przeżycie emocjonalne i wyobraźnię dziecka, dla którego mądra bajka jest najlepszym sposobem oswajania świata.

     W teatrze, tak jak w najlepszych utworach literatury dla najmłodszych, poprzez przygody dziecięcych ulubieńców widzowie spotykają się z odczuciem miłości i samotności, z nadzieją i lękiem, z dobrem i złem. Jest wiele sposobności, aby poruszyć najgłębsze uczucia – te upragnione, jak miłość rodziców i rodzeństwa, dobroć i sympatię, jak też trudniejsze, jak choćby obawę przed samotnością i doznaniem smutku a nawet sprzeciw i dziecięcy bunt wobec zła i niesprawiedliwości. Wszystko to można uznać za przeżycia naturalne, wynikające z wartości literackich utworów.

    Istotą dziecięcego teatru jest możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwanie od rzeczywistości. Ważny jest nie tylko spektakl, jako produkt twórczej pracy zespołu, ale też proces jego przygotowania oraz liczne sytuacje wychowawcze.

    Kontakt z grupą uspokaja, wycisza namiętności, rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się, obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia.

przedszkole w miedzyrzeczu teatrzyki

    Teatr ma duże znaczenie w procesie rozwoju społeczno – moralnego dziecka, wyostrza zmysł obserwacji rzeczywistości, potęguje uczucia społeczne. Dziecko dostrzega etyczne i nieetyczne zachowania, styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi.

      Małe dziecko śpiewa, tańczy, gra – nie dlatego, że się nauczyło – ale ponieważ odczuwa taką potrzebę. Ekspresja jest w wieku żłobkowym, przedszkolnym czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. Zabawa w role występuje już we wczesnych stadiach rozwoju człowieka, poprzedza różne inne formy artystycznej wypowiedzi. Służy ona zaspokajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania roli dorosłego przez dziecko. Dziecko bawiąc się kształtuje swoją osobowość, tworzy nowe wartości, rozładowuje nagromadzone emocje.

     Teatrzyki dziecięce umożliwiają dzieciom zaspakajanie potrzeby ruchu, przemawiają do wyobraźni, pozwalają wyrazić siebie, pomagają w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „JA”.

     W klubie malucha „Bobik” organizowane będą teatrzyki dziecięce dla naszych maluszków, będziemy starać się docierać do dziecięcych serc i umysłów przede wszystkim poprzez przeżycie emocjonalne i wyobraźnię dziecka.