Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 finansowany ze środków Budżetu Państwa

Modułu 3 – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Współfinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 pozwoli na przyjęcie 24 dzieci do nowo powstałego żłobka.