Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 finansowany ze środków Budżetu Państwa

Od stycznia 2021r. placówka „BOBIK” przystąpiła do programu „MALUCH+” 2021, w tym:

Modułu 3 – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Współfinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 pozwoli na przyjęcie 24 dzieci do nowo powstałego żłobka.
Moduł 4 – dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Finansowanie ze środków Budżetu Państwa pozwoli na zmniejszenie miesięcznych opłat w Klubie Malucha dla 29 dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2021r. o kwotę 80,00 zł/m-c.